gelaskins-polska.pl

dla lepszych rozwiązań

Kto to jest Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych i w jaki sposób nim zostać?

W organizacyjnej jednostce, w której są przetwarzane dane niejawne, za osłonę owych informacji, a w szczególności za zorganizowanie oraz zapewnienie funkcjonowania tej osłony odpowiada zazwyczaj Kierownik Organizacyjnej Jednostki.


Eee PC T91MT
Napisał: Asus
Na podstawie: Asus
Kierownikowi bezpośrednio podlega zatrudniony przez niego Pełnomocnik ds. ochrony danych niejawnych, jaki odpowiada za zapewnienie egzekwowania rozporządzeń o ochronie informacji niejawnych. Ochrona informacji niejawnych regulowana jest odpowiednimi przepisami. Szkolenie dla w/w Pełnomocników musi być powtarzane przynajmniej raz na 5 lat.


Towar na półce sklepowej
Napisał: C x 2
Na podstawie: http://www.flickr.com


Stanowisko Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych nie musi być osobnym stanowiskiem w przedsiębiorstwie, może ono się łączyć z innymi obowiązkami, w szczególności w Przedsiębiorstwach gdzie niejawnych dokumentów przetwarza się niedużą ilość. Zgodnie z artykułem 15 ustęp 4 przepisu kierownik jednostki organizacyjnej może powierzyć pełnomocnikowi ochrony realizowanie innych zadań, jeżeli ich zrealizowanie nie naruszy poprawnego wykonywania zadań pełnomocnika ochrony. Ponadto Artykuł 14 ustęp 2 ustawy nie wskazuje bezpośrednio, jaki typ umów jest dopuszczalny, a jaki typ umów jest wyłączony w prawnym stosunku łączącym Kierownika z podrzędnym mu Pełnomocnikiem ochrony. Zgodnie z przepisem zatrudnieniem jest także odpowiednio powołanie bądź mianowanie. A więc nie istnieją żadne ustawowe formalnoprawne wymogi, ograniczające Kierownika w wyborze formy zaangażowania ludzi na stanowisku Pełnomocnika ochrony lub jego zastępcy.


Ponadto należy zauważyć, że w Ustawie nie ma przeciwwskazań do realizowania zadań Pełnomocnika ochrony równocześnie w paru organizacyjnych jednostkach.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2018-01-18 11:02:47
Tagi: informacje, części, moc, Przedsiębiorstwa, typ