gelaskins-polska.pl

dla lepszych rozwiązań

instalacja elektryczna właściwa dla zasilanych przyrządów

Własności techniczne instalacji elektrycznych w budynkach powinny być takie, by zapewniały niezawodną dostawę energii elektrycznej o parametrach technicznych, charakteryzujących jakość energii odpowiednich dla zasilanych przyrządów.
Projektowanie instalacji elektrycznych powinno brać pod uwagę to, by narzędzia elektryczne o napięciu roboczym wyższym od liczby pewnej były ochronione przeciw porażeniowej.


kable elektryczne
Napisał: Mussi Katz
Na podstawie: http://www.flickr.com
Instalacja powinna zapewniać troskę o ludzi i otoczenie przed zanieczyszczeniami, oraz transmitowaniem wibracji, hałasu, temperatury i pola magnetycznego o wartościach i natężeniach większych od granicznych dopuszczalnych. Powinna być opracowana i wykonana w taki sposób, żeby w prognozowanym okresie użytkowania spełniały żądania dotyczące mocy zapotrzebowanej i pozostawały w całkowitej sprawności technicznej, a w odniesieniu do instalacji w obiektach mieszkalnych, także żądania następujące z pożądanego komfortu życia mieszkańców.


Projektowanie instalacji elektrycznych dla obiektów przemysłowych musi być tak zaplanowane i sporządzone, żeby było względnie łatwe ich dostosowanie do nowych funkcji przy przemianie profilu, lub techniki wytwórczości. Planując gniazda elektryczne należy brać pod uwagę to, że w domu ciągle przybywa sprzętów elektrycznych, dlatego lepiej zaprojektować ich więcej niż koniecznych na daną chwilę, bądź pozostawić zabezpieczone puszki montażowe.
Dzięki nim założenie nowego gniazda w razie potrzeby nie będzie stanowiła większego problemu. Najwięcej gniazd elektrycznych koniecznych jest w kuchni, ponieważ tu jest najwięcej urządzeń zasilanych prądem.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2018-01-18 11:02:50
Tagi: gra, czas, prąd, sprzęty