gelaskins-polska.pl

dla lepszych rozwiązań

Czym są Virtual Data Room, a więc wirtualne pokoje danych?

Datapoint Virtual Data Room jest to współczesne podejście informatyczne do obsługiwania różnych transakcji.


Oprogramowanie to poświęcane jest małym i średnim przedsiębiorstwom oraz usprawnia klasyczne badanie Due Diligence, a więc postępowania mające na celu zebranie jak największej liczby danych o konkretnej inwestycji.
Virtual Data Room Polska to platforma internetowa do gromadzenia, katalogowania oraz udostępniania dokumentów, do jakiej mają dostęp tylko użytkownicy z firm zaangażowanych w to badanie. Poświęcana jest transakcjom, jakie wymagają równoczesnej pracy wielu roboczych grup nad tym samym zbiorem dokumentów. Platforma ta pozwala dzielić dane z udziałowcami, konsultantami, pracobiorcami przedsiębiorstwa oraz praWDopodobnymi inwestorami w tym samym czasie. Zapewnia bezpieczną transmisję informacji jak też dużo bezpieczniejsze gromadzenie dokumentów w stosunku do namacalnego data room'u. Dzięki przystępnym raportom jest możliwość śledzenia aktywności pojedynczych użytkowników. Pomaga to zorientować się, jakie dokumenty koncentrują ponadprzeciętną uwagę inwestorów, ale także powiększa bezpieczeństwo danych.


Linux


VDR posiada również funkcję kierowania upoważnieniami, dzięki czemu dostęp do informacji mają jedynie upełnomocnione osoby. Aplikacja ta jest dostępna w modelu SaaS oraz nie wymaga instalacji na komputerach użytkowników.
Zapewnia dojście wszystkim użytkownikom z opcjonalnego miejsca, o opcjonalnym czasie, z pułapu przeglądarki www. Jedynym ograniczeniem jest dostępność netu.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2017-12-04 11:27:05
Tagi: WD, PRacownik, miejsca, użytkownik